Aktualizacja: 16 kwietnia 2021 228 dzień nauki 68 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odziwdzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

New Page 1
26 marca 2021

Szanowni Państwo!
Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
Informuję , że zajęcia w ZWP i w oddziale zerowym będą od 29 marca realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Wszystkie materiały będą umieszczane systematycznie na stronie szkoły w zakładce e- nauka: Przedszkole, Oddział Zerowy oraz w porozumieniu z rodzicami w Strefie Rodzica.
Dyrektor szkoły podstawowej na wniosek:

  1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole.
W klasie VIII szkoły podstawowej w dalszym ciągu według ustalonego harmonogramu odbywać się będą konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Z poważaniem
dyrektor szkoły
Marlena Strzelecka

powrót 

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski