Aktualizacja: 9 kwietnia 2021 223 dzień nauki 73 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startow±
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odziwdzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilo¶ć fotografii:
fotografie archiwalne:

New Page 1
11 czerwca 2010
Z okazji Dnia Dziecka 10.06.2010r została zorganizowana ¶cieżka zdrowia na boisku szkolnym. Polegała ona na wykonaniu okre¶lonych zadań przez uczniów w dowolnym czasie i zdobyciu maksymalnej ilo¶ci punktów. Przy każdym zadaniu znajdował się nauczyciel-sędzia, który przyznawał punkty i wpisywał je do kart startowych uczniów. Realizacja zadań była dostosowana do sprawno¶ci fizycznej uczniów klas młodszych I-III i dla starszych IV-VI. Na koniec imprezy u każdego zawodnika zostały podliczone punkty. Nagrodzeni zostali uczniowie z największ± liczb± puntów. Z klas I-III wygrała Małgorzata Prokopczyk, a z klas IV-VI Mariusz Bartosiewicz. Najlepsi zawodnicy otrzymali drobne upominki. Dodatkow± atrakcj± imprezy było pieczenie kiełbasek przy ognisku i słodki poczęstunek, ufundowany przez Radę Rodziców.
powrót 

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski