Aktualizacja: 25 maja 2023 272 dzień nauki 23 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Rada Rodziców
pliki w formacie pdf

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Połączenie sił to poczatek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Starajmy się zostawić świat lepszym, niż go zastalismy. Każdy kolejny rok pokazuje nam, jak wielka siła tkwi w naszym szkolnym społeczeństwie. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzeplinie im. Olimpijczyków Polskich w kontaktach m. in. z: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. Każdy z nas dokłada cegiełkę, dla lepszego dnia następnego. Mamy nadzieję, że Państwo również będziecie chcieli wesprzeć Radę Rodziców w statutowych działaniach szkoły. Zwracamy się z ogromną prośbą o wpłacanie dobrowolnych składek jednorazowych na cały rok w wariancie /35zł /40zł /50zł/ u wychowawcy, bądź bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
45 9387 1026 2605 8913 3000 0020
Rada Rodziców przy SP Rzeplino
Rzeplino 62
73-115 Dolice

Rok szkolny: 2020/2021

18.01.2021r
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jagoda Zmelonek w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2021r dotyczące regulaminu użytkowania szkolnych szafek uczniowskich w porozumieniu z przedstawicielami członków rady wydaje opinię pozytywną. Regulamin spełnia warunki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 31 października 2018rw sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. poz.145,1560,1669)
22.09.2020r
Rada Rodziców przeznaczyła środki na zakup dyplomów i biretów na pasowanie klasy pierwszej pod opieką Pani Małgorzaty Nizel.
10.12.2020r
Rada Rodziców pokryła koszty wywołania tablo dla uczniów kończących klasę ósma.
28.01.2020r
Rada Rodziców sfinansowała udział 22 uczniów w konkursie matematycznym Kangur
30.12.2020r
W Gminnym Centrum Kultury w Dolicach odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Głównym tematem posiedzenia było omawianie raportu o stanie i kierunkach oświaty w gminie Dolice. Debata dotyczyła czterech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Dolice, mieszczących się w Dobropolu, Dolicach, Rzeplinie oraz Sadowie. Poruszone zostały między innymi:
- wyniki w nauce w poszczególnych placówkach [%]
- osiągnięty stanin (1-9)
- liczba nauczycieli oraz dzieci uczęszczających do placówek
-inne wydatki bieżące
Ze względu na obostrzenia, w zebraniu mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób. W debacie uczestniczył Wójt Gminy Dolice Pan Grzegorz Brochocki, Radni Gminy, Dyrekcja wyżej wymienionych placówek oraz po jednym przedstawicielu Rady Rodziców. Na owym spotkaniu Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rzeplinie reprezentowała Pani Marta Klichamer - zastępca przewodniczącej rady. Zebranie odbyło się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
Serdecznie zapraszamy na zebranie Rady Rodziców w ostatni poniedziałek miesiąca tj. 26.10.2020 o godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy, aby zabrali Państwo ze sobą długopis oraz maseczkę ochronna, bądź przyłbice.

Pozdrawiamy,
prezydium Rady
Drodzy rodzice!

Chciałabym poinformować o tym, co zostało ustalone/omówione podczas zebrania rady rodziców 25.09.2020 r

 1. Prezydium Rady Rodziców powołuje zarząd w składzie:
  Przewodnicząca Jagoda Zmelonek
  Zastępca Pani Marta Klichamer
  Sekretarz Pani Beata Lubczyńska
  Skarbnik Pani Anna Kupis
 2. Ubezpieczenie w kwocie 41 zł suma odszkodowania to 15000 zł wpłat można już dokonywać u wychowawców.
 3. Prezydium Rady Rodziców powołuje Komisje Rewizyjna Rady Rodziców w Składzie:
  Pani Aneta Wołoszkiewicz
  Pani Dominika BanAsiewicz
  Pani Dorota Łukaszewicz
  Pani Kamila Łukaszewicz
 4. Zatwierdzono preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców
 5. Uchwalono program profilaktyczno - wychowawczy obejmujący:
  - treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  - treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
 6. Wprowadzony został nowy regulamin Rady Rodziców
 7. Zaopiniowane zostały dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  12 listopada
  13 listopada
  4 stycznia
  5 stycznia
  25,26,27 maja EGZAMIN 8 KLASISTY
  4 czerwca
 8. Ustalono, że każdy OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA będzie czasem na spotkania członków Rady Rodziców, wszystkich (nie tylko trojek klasowych) Na takim zebraniu omawiane będą sprawy bieżące, do wglądu otrzymają Państwo cała prowadzona dokumentację, będziecie mieli możliwość przedstawienia Państwo swoich propozycji dla statutowych działań Rady Rodziców
BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA OBECNOŚĆ, MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ SPOTKAĆ SIĘ W PEŁNYM SKŁADZIE Z REPREZENTANTEM KAŻDEJ KLASY!

Pozdrawiam,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Jagoda Zmelonek

Rok szkolny: 2019/2020
Rok szkolny: 2018/2019
Rok szkolny: 2016/2017

powrót
do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski