Aktualizacja: 25 maja 2023 272 dzień nauki 23 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Konkurs - Mistrz matematyki
20 wrzesnia 2018r.

 1. Cele
  1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
  2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
  3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
  4. Budzenie nawyku współzawodnictwa.
 2. Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków w Rzeplinie.
  2. Do konkursu można przystąpić w każdej chwili jego trwania
  3. Konkurs trwa od 1 października 2018r. do maja 31 maj 2019r.
  4. Organizatorem konkursu jest Arkadiusz Kowalski.
 3. Kryteria oceny i nagrody:
  1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klas 4-8 w dowolnej chwili.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej https://www.wsipnet.pl
  3. Instrukcja zarejestrowania się znajduje się na stronie szkoły http://www.sprzeplino.pl w zakładce „dla uczniów”.
  4. Po utworzeniu konta należy dołączyć się do klasy. W tym celu wymagany jest kod klasy. Kod klasy uczestnik konkursu otrzymuje od organizatora.
  5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (niesamodzielna praca, niezidentyfikowany uczeń, itp.) uczeń zostanie usunięty z klasy.
  6. Raz w miesiącu zostanie zadany test, który należy rozwiązać.
  7. Test rozwiązuje uczeń na stronie wsipnet.pl po zalogowaniu się.
  8. Test należy rozwiązać do końca każdego miesiąca.
  9. Nie można rozwiązać testu za poprzedni miesiąc.
  10. Rozpoczęty test należy skończyć. Po naciśnięciu „Zakończ test” nie ma możliwości ponownego rozwiązywania.
  11. Test zostanie udostępniony do 10 każdego miesiąca. Informacja o zadanym teście zostanie wysłana pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres.
  12. Każda klasa otrzyma inny test.
  13. Za każde prawidłowo rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje jeden punkt.
  14. Punkty z poszczególnych testów sumują się.
  15. Trzy osoby z największą liczbą punktów w styczniu i maju otrzymują cząstkowe oceny celujące z matematyki.
  16. Główną nagrodę TABLET otrzymuje ta osoba, która na zakończenie konkursu zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku kilku osób z taką samą liczbą punktów zostanie rozegrana dogrywka. Sposób dogrywki określi organizator.
  17. Zwycięzca zostanie ogłoszony w czerwcu.
  18. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

powrót
do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski