Aktualizacja: 16 kwietnia 2021 228 dzień nauki 68 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odziwdzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Przykładowe pytania na egzamin na Kartę Rowerową
2009-05-08
 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru?
 2. Jak przygotować rower do jazdy?
 3. Co składa się na drogę całkowitego zatrzymania pojazdu i od czego ona zależy?
 4. Czy na drogi szybkiego ruchu i autostrady można wjeżdżać rowerem?
 5. Jaka jest dopuszczalna liczba rowerów jadących w kolumnie?
 6. Jaka jest dopuszczalna najmniejsza odległość między rowerami jadącymi w kolumnie?
 7. Co to znaczy "być widocznym na drodze"?
 8. W jakich okolicznościach rowerzysta powinien włączyć światła?
 9. Jak powinien zachować się rowerzysta, dojeżdżając do przystanku komunikacji publicznej, na którym stoi autobus?
 10. Jak powinien zachować się rowerzysta, dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj?
 11. Jak należy rozumieć zasadę ruchu prawostronnego?
 12. Czy można jeździć rowerem po chodniku i w jakich okolicznościach?
 13. Co wyrażają znaki ostrzegawcze, jakiego są kształtu i koloru?
 14. Co wyrażają znaki zakazu, jakiego są kształtu i koloru?
 15. Co wyrażają znaki nakazu, jakiego są kształtu i koloru?
 16. Co wyrażają znaki informacyjne, jakiego są kształtu i koloru?
 17. Jakie są jeszcze inne grupy znaków pionowych?
 18. Które cztery znaki drogowe wyróżniają się spośród innych i dlaczego?
 19. Jaki znak informuje o tym, że jest się na drodze z pierwszeństwem?
 20. Jaki znak ostrzega o tym, że jest się na drodze podporządkowanej?
 21. Na czym polega różnica pomiędzy znakiem stop a znakiem ustąp pierwszeństwa?
 22. Co wynika dla rowerzystów i pieszych, jeśli znak droga dla pieszych i droga dla rowerów znajdą się na jednej tarczy w ustawieniu pionowym lub poziomym?
 23. Jakie znasz sygnały drogowe?
 24. Co w sygnalizacji świetlnej oznaczają sygnały:
  1. zielony, żółty, czerwony
  2. czerwony i żółty nadawane jednocześnie?
 25. W jakich okolicznościach, mimo zielonego światła, nie wolno wjechać na przejście dla pieszych i na skrzyżowanie?
 26. Co oznacza sygnał w kształcie zielonej strzałki wyświetlany łącznie z czerwonym światłem na sygnalizatorze?
 27. Gdzie mogą występować sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające? Co oznaczają?
 28. Co wyrażają postawy osoby kierującej ruchem:
  1. gdy stoi do ciebie przodem lub tyłem,
  2. gdy stoi bokiem,
  3. gdy stoi z ręką podniesioną do góry?
 29. W jakiej kolejności należy stosować się do: przepisów, znaków drogowych, sygnałów świetlnych, poleceń dawanych przez osoby kierujące ruchem?
 30. Co to znaczy "włączać się do ruchu"?
 31. Jak należy postępować, chcąc skręcić w prawo na drodze z jezdnią:
  1. jednokierunkową,
  2. dwukierunkową?
 32. Jak należy postępować, chcąc skręcić w lewo na drodze z jezdnią:
  1. jednokierunkową,
  2. dwukierunkową?
 33. Jak należy postępować podczas zawracania?
 34. Czy wolno zawracać tam, gdzie jest duże utrudnienie ruchu i na drodze jednokierunkowej?
 35. Czy zakaz skrętu w lewo zabrania również zawracania?
 36. Czy zakaz zawracania pozwala na skręcanie w lewo?
 37. Co to znaczy wymijanie i jak ten manewr należy wykonać?
 38. Co to znaczy omijanie i jak ten manewr należy wykonać?
 39. Co to znaczy wyprzedzanie i jak ten manewr należy wykonać?
 40. Z której strony należy wyprzedzać pojazd skręcający w lewo, a z której jadący prosto?
 41. W jakich miejscach i kiedy zabronione jest przejeżdżanie obok pojazdu, który się zatrzymał?
 42. W jakich miejscach nie wolno wyprzedzać?
 43. W jakich miejscach na jezdni nie wolno się zatrzymywać?
 44. Jakie znasz rodzaje skrzyżowań?
 45. Jaka zasada pierwszeństwa przejazdu obowiązuje na skrzyżowaniu dróg równorzędnych?
 46. Jaka zasada pierwszeństwa obowiązuje na skrzyżowaniu zwanym rondem, gdy przed nim jest tylko znak nakazu "ruch okrężny"?
 47. Jaka zasada pierwszeństwa obowiązuje na skrzyżowaniu zwanym rondem, gdy przed nim są dwa znaki: "ustąp pierwszeństwa" i "ruch okrężny"?
 48. Jak powinien postąpić rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, na której są piesi?
 49. Jak nazywa się ta część drogi, którą powinien poruszać się rowerzysta poza obszarem zabudowanym?
 50. Jakie zasady ruchu obowiązują w strefie zamieszkania?
 51. Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych?
 52. Jakim warunkom powinien odpowiadać kask ochronny rowerzysty?
 53. Jaki ubiór powinien mieć rowerzysta, aby mieć poczucie wygodny i bezpieczeństwa?
 54. Czy dopuszcza się, aby kask i okulary ochronne mogły być uszkodzone?
 55. W jakim przypadku można przewozić inną osobę na rowerze?
 56. Jak rozumiesz "zasadę szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania"?
 57. Co to znaczy "wzajemna tolerancja i życzliwość uczestników ruchu drogowego"? Podaj przykłady.
 58. Jaki wpływ na bezpieczną jazdę rowerem mają warunki atmosferyczne?
 59. Kiedy kierujący rowerem włącza się do ruchu?
 60. Jak powinien zachować się włączający się do ruchu?
 61. W jaki sposób kierujący rowerem powinien zmienić kierunek jazdy lub pas ruchu?
 62. W jaki sposób należy wykonać manewr wyprzedzania, omijania i wymijania?
 63. Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?
 64. Gdzie i kiedy zabrania się wyprzedzania?
 65. Jak powinien zachować się kierujący rowerem zbliżając się do przejścia dla pieszych?
 66. Jak powinien zachować się kierujący rowerem skręcając w drogę poprzeczną?
 67. Jak powinien zachować się kierujący rowerem zbliżając się do przejazdu kolejowego?
 68. Co to jest ustąpienie pierwszeństwa przejazdu?
 69. Jaka jest hierarchia ważności norm, znaków i poleceń, do których obowiązany jest stosować się uczestnik ruchu?
 70. Jak powinien zachować się kierujący rowerem w razie zbliżania się pojazdu uprzywilejowanego?
 71. Kiedy pojazdy szynowe mają pierwszeństwo przed innymi pojazdami?
 72. Jak powinien zachować się kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania?
 73. W jakie urządzenia powinien być wyposażony rower?
 74. Kto może uzyskać kartę rowerową?
 75. Jak nazywa się część drogi po której powinni poruszać się rowerzyści?
 76. Jakie znaki drogowe dotyczą rowerzystów?
 77. Czego zabrania się kierującemu rowerem?
 78. Jaki jest cel stosowania znaków ostrzegawczych?
 79. Jakie znaki ostrzegawcze uprzedzają o skrzyżowaniach dróg?
 80. Które znaki ostrzegawcze uprzedzają o zwężeniu jezdni?
 81. Gdzie obowiązuje znak "zakaz zawracania"?
 82. Co oznacza znak "stop"?
 83. Co oznaczają znaki zakaz skrętu w lewo i zakaz skrętu w prawo?
 84. Co oznacza znak "droga dla rowerów"?
 85. Co oznacza znak droga z pierwszeństwem przejazdu?
 86. Co oznacza znak "ruch okrężny"?
 87.  
 88. Co oznacza na pojedynczym sygnalizatorze pulsujący sygnał koloru żółtego?
 89. Dlaczego nie wolno zawracać w tunelach, na mostach i na wiaduktach?
do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski