Aktualizacja: 2 października 2023 93 dzień nauki 198 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Zapraszamy Państwa na naszą nową stronę,
którą można znaleść pod adresem
https://sprzeplino.edupage.org

Nadanie imienia Olimpijczyków Polskich szkole
28 maja 2011r

PrzygotowaniaUroczystośćFestyn

28 maja zapisze się na trwałe w historii naszej szkoły. Logo szkołyTego dnia odbyła się uroczystość nadania jej imienia Olimpijczyków Polskich oraz otwarto boiska sportowe, które powstały w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W uroczystości uczestniczyło wiele osób między innymi poseł województwa zachodniopomorskiego - p. Sławomir Preiss, przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu stargardzkiego oraz gminy Dolice, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej - p. Stanisław Kopeć oraz jej członkowie - p. Wioletta Zbytek i p. Jerzy Goclik, Gościeprzedstawiciele polskich olimpijczyków - p. Janusz Brzozowski - trener, piłkarz ręczny Pogoni Szczecin, olimpijczyk z Montrealu (1976) i Moskwy (1980) oraz p. Władysław Wojtakajtis - mistrz Polski w pływaniu, uczestnik olimpiady w Monachium (1972r.), trenerzy, dyrektor ZODR w Barzkowicach - p. Agata Łucka, proboszcz parafii w Rzeplinie- ks. Mariusz Kozicki, honorowi darczyńcy, dyrektorzy i nauczyciele gminy Dolice, byli pracownicy i absolwenci naszej szkoły, uczniowie, mieszkańcy Rzeplina oraz okolicznych miejscowości. Msza Św.Poza tym na uroczystość przybyły trzy poczty sztandarowe: Klubu Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim, SP im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie oraz SP im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach.

Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą świętą, podczas której odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru przyniesionego przez delegację Rady Rodziców, w skład której weszli: p. Agnieszka Brzychcy, p. Agnieszka Szymczak oraz p. Jarosław Kowalski. Podczas mszy świętej panował podniosły nastrój, a na podkreślenie zasługują słowa ks. proboszcza, który w kazaniu przypomniał zasługi byłego dyrektora naszej szkoły śp. Jana Blinkiewicza, a także nawiązał do idei ruchu olimpijskiego i szlachetnej rywalizacji w myśl hasła: "Wygrywać bez pychy, przegrywać bez urazy".

Po mszy św. wszyscy udali się do szkoły, gdzie p. dyrektor, Jolanta Odsłonięcie tablicy Błaszczyk wraz z wójtem gminy Dolice , p. Grzegorzem Brochockim odsłonili tablicę urzędową. Następnie wewnątrz budynku odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, w którym udział wzięli: p. Urszula Blinkiewicz - wdowa po byłym dyrektorze, p. Jerzy Goclik - wieloletni przyjaciel zmarłego oraz p. Janusz Korzeniewicz - fundator tablicy. Ważnym elementem tej tablicy są słowa Henri Didona, które wyrażają ideę ruchu olimpijskiego; "Szybciej - wyżej - mocniej" i mają być myślą przewodnią naszych uczniów.

Przekazanie sztandaruDalsza część uroczystości odbyła się na nowym obiekcie sportowym "Orlik 2012", który został tego dnia otwarty i poświęcony. Po zajęciu miejsc przez zaproszonych gości pani dyrektor powitała wszystkich bardzo serdecznie, a następnie w swym przemówieniu zapewniła, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są dumni ze swojego sztandaru, szkoły i będą wcielać w życie szlachetne idee olimpijskie. Następnie przewodniczący Rady Gminy Dolice, p. Piotr Matkowski odczytał Uchwałę Rady Gminy Dolice o nadaniu naszej szkole imienia Olimpijczyków Polskich.

Nadanie odznaczeńKolejnym podniosłym wydarzeniem tej uroczystości był moment przekazania uczniom sztandaru, jego prezentacja społeczności uczniowskiej i wszystkim zgromadzonym oraz złożenie przez uczniów ślubowania. Następnie honorowi darczyńcy wbili symboliczne gwoździe w drzewce sztandaru.

Podczas uroczystości głos zabrał między innymi p. Stanisław Kopeć, który podkreślił, że nadanie szkole imienia Olimpijczyków Polskich jest docenieniem naszych dotychczasowych osiągnięć sportowych, a także wpłynie na szerzenie wśród społeczności uczniowskiej wzorców godnych naśladowania.

Program artystycznyPo części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, a następnie zaproszono gości na poczęstunek i do zwiedzania budynku szkoły, gdzie mogli także obejrzeć okolicznościowe wystawy, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.

Ostatnim punktem tej uroczystości był festyn środowiskowy zorganizowany przez rzeplińskie stowarzyszenie "Nie Ma Mocnych", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i sprawił radość nie tylko dzieciom, ale także i dorosłym.


Zobacz galerię
do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski