Aktualizacja: 18 stycznia 2022 148 dzień nauki 148 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startow±
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilo¶ć fotografii:
fotografie archiwalne:

XXV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2017

Konkurs rozpocz±ł się 16 marca 2017r. o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej. W zawodach matematycznych wzięło udział 12 osób w dwóch kategoriach: Żaczek, Maluch i Beniamin. Zawodnicy w ci±gu 75 minut rozwi±zywali test wyboru składaj±cy się w kategorii Żaczek 21 zadań, Maluch z 24 zadań, a w kategorii Beniamin z 30 zadań.

W teście w kategorii Żaczek znajdowało się 7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestnicz±cy w konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów. Maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

W teście w kategorii Maluch znajdowało się 8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestnicz±cy w konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

W kategorii Beniamin testy konkursowe zawierały po 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestnicz±cy w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania doł±czonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna była poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymywał zero punktów, natomiast za odpowiedź błędn± lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymywał punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Maksymalnie można było zdobyć:
a) w kategorii Żaczek – 105 pkt
b) w kategorii Maluch – 120pkt
c) w kategorii Beniamin – 150pkt.

W konkursie uczestniczyli:
Nazwisko i imię Klasa Kategoria Uzyskany wynik %
Stawinoga Rafa 2a Żaczek Z 43,50 41%
Blinkiewicz Ksawery 3a Maluch 1M 68,75 57%
Pawlik Zofia 4a Maluch 2M 40,75 34%
Barszczak Kacper 4a Maluch 2M 50,00 42%
Pachniak Kacper 4b Maluch 2M 66,25 55%
Rybak Szymon 4b Maluch 2M 62,00 52%
Pawelec Tymoteusz 4b Maluch 2M 25,75 21%
Kowalski Bartosz 5a Beniamin 1B 67,50 45%
Listos Julia 5a Beniamin 1B 63,75 43%
Monczk Jakub 5a Beniamin 1B 48,75 33%
Kowalska Agata 6 Beniamin 2B 83,50 56%
Pachniak Mateusz 6 Beniamin 2B 66,50 44%

W rejonie szczecińskim następuj±ca liczba uczniów przyst±piła do konkursu:
a) Żaczek 2272 uczniów
b) Maluch 4320 uczniów,
b) Beniamin 2999 uczniów.

W konkursie można było uzyskać tytuł laureata, zdobyć wynik bardzo dobry lub wyróżnienie.

Kryteria punktowe:
Kategoria Klasa Wyróżnienie Wynik bardzo dobry Laureat
Żaczek
max 105 pkt
2 49 ≤ x < 69 69 ≤ x < 83 ≥83
Maluch
max 120 pkt
3 69 ≤ x < 91 91 ≤ x < 109 ≥109
Maluch
max 120 pkt
4 83 ≤ x < 105 105 ≤ x < 117 ≥117
Beniamin
max 150 pkt
5 89 ≤ x < 1125 125 ≤ x < 143 ≥143
Beniamin
max 150 pkt
6 106 ≤ x < 135 135 ≤ x < 147 ≥147

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa - układankę-breloczek „Magiczny sześcian”.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski