Aktualizacja: 18 stycznia 2022 148 dzień nauki 148 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startow±
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilo¶ć fotografii:
fotografie archiwalne:

XXIV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2015

Konkurs rozpocz±ł się 19 marca 2015r. o godzinie 9.35 w świetlicy szkolnej. W zawodach matematycznych wzięło udział 14 osób w dwóch kategoriach: Maluch i Beniamin. Zawodnicy w ci±gu 75 minut rozwi±zywali test wyboru składaj±cy się w kategorii Maluch z 24 zadań, a w kategorii Beniamin z 30 zadań.

W teście w kategorii Maluch znajdowało się 8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestnicz±cy w konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. Maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

W kategorii Beniamin testy konkursowe zawierały po 30 zadań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestnicz±cy w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.

Do każdego zadania doł±czonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna była poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymywał zero punktów, natomiast za odpowiedź błędn± lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymywał punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Maksymalnie można było zdobyć:
a) w kategorii Maluch – 120pkt
b) w kategorii Beniamin – 150pkt.

W konkursie uczestniczyli:
Nazwisko i imię Klasa Kategoria Uzyskany wynik %
Kostyra Kacper 4 Maluch 2M 57,50 48%
Durzyńska Roksana 6b Beniamin 2B 72,25 48%
Kostyra Sandra 6a Beniamin 2B 72,25 48%
Wołoszkiewicz Bartosz 4 Maluch 2M 53,75 45%
Listos Julia 3a Maluch 1M 52,75 44%
Taczała Aleksandra 6a Beniamin 2B 57,75 39%
Pachniak Mateusz 4 Maluch 2M 45,75 38%
Monczak Jakub 3a Maluch 1M 42,50 35%
Kościński Hubert 5a Beniamin 1B 51,25 34%
Stawinoga Łukasz 5a Beniamin 1B 50,75 34%
Skiba Patryk 5b Beniamin 1B 48,75 33%
Kowalski Bartosz 3a Maluch 1M 36,25 30%
Białobrzewska Laura 5a Beniamin 1B 40,75 27%
Sokołowska Barbara 5a Beniamin 1B 30,00 20%

W konkursie można było uzyskać tytuł laureata, zdobyć wynik bardzo dobry lub wyróżnienie.

Kryteria punktowe:
Kategoria Klasa Wyróżnienie Wynik bardzo dobry Laureat
Maluch – 1M 3 68 - 95 95 - 109 109 - 120
Maluch – 2M 4 82 - 108 108 - 117 117 - 120
Beniamin – 1B 5 82 - 122 122 - 142 142 - 150
Beniamin – 2B 6 104 - 134 134 - 147 147 - 150

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa - układankę przestrzenn±.

W rejonie szczecińskim następuj±ca liczba uczniów przyst±piła do konkursu:
a) Maluch 3369 uczniów,
b) Beniamin 2946 uczniów.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski